Andrési, Andrejsi, Andréjsi család eredete

Állítások

1./ Anrési Pál nagyapám (1911-2001) elmeséléséből úgy tudtam, hogy a családunk Árva megyéből származott.
     Nagyapa elmondása szerint egy papnak tanuló családtag utána járt.
     Nem tudom, hogy az Árva megye állítás kitől származik a családból?
2./ Az Andrési család őse 1860 körül érkezett Mezőberénybe.

3./ Azt is tőle tudom, hogy az Andrési nevet egy mezőberényi pap bácsi találta ki és alkalmazta a családunk tagjaira.       

4./ A család tagjainak elmondása szerint a család egy részének 1947-ben Szlovákiába költöző tagjai az Andrejsi nevet használták, mai is használják.

     Ebből kiindulva az itthon maradtak közül páran szintén felvették az Andrejsi, vagy az Andréjsi vezetéknevet.

 

 

Forrás:

  Wagnerné Andrési Icától kapott anyakönyvi kivonat szerint a Mezőberénybe érkező személy
Andrijsin Georgius (György) volt, aki az anyakönyvi kivonat szerint 1836 július 25-én Ortutton született.

- apja: Andrijsin Georgius

- anyja: Ortuttay Maria
A Mezőberényben leadott anyakönyvi kivonatot 1859. október 15-én állították ki Eperjesen. Ma Szlovákiában a 8 megye egyik központja.

(Az anyakönyv kettőzi az Ortutto településnév utolsó t-jét. Ezt nem értem, mert a település névben is csak egy t szerepel például a WIKI szerint.
Ahogy a település nevében van szó végi t kettőzés ugyanígy az ős, anyjának neve is lehet Ortutay Maria.)

 

Az anyakönyvi kivonat megtalálható a családfa program dokumentumai között például a Diavetítésben. (Belépés nélkül is látható.) 

 

 

(A pozíció térképén az 1996 utáni 8 megyés felosztás látható.)

 

Nézzük az állításokat.

1./ A származás lehet egyházi körzet szerint, vagy megyei felosztás szerint.

     Ortutó Sáros megyéhez tartozott. (Lásd például Wiki alább.)
     Az akkori egyházi felosztást nem ismerem. Tehát még igaz lehet ez az állítás.

2./ Az anyakönyvi kivonat kiállításának ideje 1859, vagyis az 1860 körüli érkezés megerősítést nyert.

3./ Azt, hogy mindez mikor történt, arról nincs tudomásom.

4./ Az Andrejsi, Andréjsi nevek nem az eredeti vezetéknevek. Azt, hogy ezt a vezetéknevet ki és mikor adta a családnak, arról sincs adatom.

 

 

Egy kis keresgélés után az alábbi adatokat találtam

 

A WIKI szerint Ortuto, vagy más néven Ortutova:

 

Fekvése

Bártfától 17 km-re délkeletre, a Tapoly és az Ondava között található.

 

Története

- A falu a 14. század második felében keletkezhetett.
- 1414-ben említik először „Ortholth” néven. A makovicai uradalomhoz tartozott.
- 1618-ban „Ortutowa”, „Ortuto” neveken dokumentálják.
- A 15. század végén lengyel támadás következtében elnéptelenedett, de később újra telepítették.
- 1787-ben 36 háza és 235 lakosa volt.

 

Vályi András a 18. század végén így ír róla:
„ORTOVA. Orosz falu Sáros Várm. földes Ura Péchy Uraság, lakosai leg inkább ó hitűek, fekszik Haiszlinhoz közel, mellynek filiája, földgye közép termékenységű, réttyei jók, legelője, fája van.”[2]

- 1828-ban 38 házát 300-an lakták. Lakosai mezőgazdasággal, szarvasmarha tenyésztéssel és erdei munkákkal foglalkoztak.

 

Fényes Elek 1851-ben kiadott geográfiai szótárában így ír a faluról:
„Ortutova, orosz falu, Sáros vmegyében, Hajszlin fil., 8 kath., 290 g. kath., 8 zsidó lak. F. u. gr. Erdődy, gr. Szirmay. Ut. p. Bártfa.”[3]

 

A trianoni diktátum előtt Sáros vármegye Bártfai járásához tartozott.

 

Népessége

1910-ben 215, túlnyomórészt ruszin lakosa volt.

 

 

Keresgéltem a NET-en.

Az Andrijsin név Ukrajnában is előfordul. Például itt:

https://agrocatalog.info/ua/company/andrijsin-i-i-fg/2697/

 

vagy a kassai családfa adatok házasságkötési adatok tárában:

Genealogy - Tourist Guide - Slovakia - Kosice ... - Cisarik

https://www.cisarik.com › marriage-rec...

1869 Andrijsin Paraskieva bride 19 y.old single Lasztovka Andreas groom 25 y.old single county: Bardejov 1872 Andrik Ilona bride 20 y.old single Bednar ...

és

1869 Lasztovka Andreas groom 25 y.old single Andrijsin Paraskieva bride 19 y.old single county: Bardejov 1865 Lasztovka Maria bride 40 y.old widow Buvalik ...

 

 

Az Andrij jó eséllyel orosz/ukrán név. Kérdés, hogy került a végére a '-sin' és mit jelent ez a végződés?

 

 

Utolsó módosítás: 2021. április 11.